TraumeKraft
Ungdomsklinikken Arendal
TRINN 1 TRINN 2 TRINN 3 TRINN 4 TRINN 5
SELVSTUDIUM SAMLING SELVSTUDIUM SAMLING IMPLEMENTERING
Kort presentasjon og innføring via e-læring.

TO DAGERS samling med fokus på faktakunnskap og forståelse. Kort oppsummering og repetisjon av kunnskap og brobygging mot økt handlingskompetanse via e-læring.

TO DAGERS samling med fokus på handlingskompetanse både i møte med ungdom og i forhold til meg selv. Implementering av Traumebevisst praksis i ungdomsklinikken - et verktøy
SELVSTUDIUM:RESSURSER:
LITTERATURLISTE
TRAUMEBEVISST ORDLISTE
RESSURSER:


SELVSTUDIUM:RESSURSER:


RESSURSER:
HandleKraftVekst

Trykk på logoen over for å komme til HandleKraftVekst som er et verktøy for ledere til å videreutvikle og implementere traumeforståelsen på egen arbeidsplass.NYTTIGE LINKER:Problemer med å se video? Last ned siste versjon av Adobe Flash Player.